page_banner

Výrobná kapacita

Výroba a kvalita

Existujú tri výskumné a vývojové centrá umiestnené v rôznych rozvinutých mestách Číny, približne 100 inžinierov výskumu a vývoja, 134 patentov vrátane 16 vynálezov.Na podporu návrhu a práce so zákazníkmi sme špecifikovali vývojový softvér.Podieľame sa na formulácii 6 národných noriem a priemyselných noriem.Zaviedli sme špecifikovaný testovací a overovací laboratórny systém, ktorý dokáže splniť väčšinu testovania a overovania produktov vo všetkých fázach návrhu a vývoja vrátane testovania vzoriek, overovania dizajnu a overovania výroby, aby sme zabezpečili kvalitu produktu a prístup na trh.

Výrobný systém

Výrobný systém

Výroba elektrických dielov

manu-1
manu-2
manu-33
Výroba-7
Výroba-8
Výroba-6

Výroba motorov

manu-3
Výroba-7

Test dynamickej rovnováhy

Výroba-8

Navíjanie

Výroba-9

Hallov test

Výroba-10

Test napäťového odporu

Výroba-11

Montážna linka motora

Výroba častí strojov

Výroba-2

Odlievanie pod tlakom

Výroba-1

Odlievanie do piesku

Výroba-5

Obrábanie

Výroba-3

Pečiatkovanie

Výroba-4

Vstrekovanie